เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่อีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ต่างไปจากวิถีชีวิตเดิม ทำให้มีธุรกิจต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ยุคนี้ขึ้นมา talkatime.com จะพาไปรู้จักกับ ธุรกิจสุดฮอต ยุค New Normal ไปดูกันเลย

ธุรกิจสุดฮอต ยุค New Normal

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่ายุค New Normal ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมากในเรื่องการติดต่อทางกายภาพ การบริโภค การสื่อสาร และการดูแลสุขภาพ โดยมีผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในทางไหนบ้าง

การทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายองค์กรจึงให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้หรือทำงานที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในบริษัท และยังมีข้อดีที่ช่วยประหยัดเวลาและการเดินทางของพนักงานด้วย

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผู้บริโภคอยู่บ้านมากขึ้น ,มีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม(การใช้สิ่งของร่วมกัน) ,มีการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น โดยเว้นระยะจากคนอื่น1-2 เมตร ,มีการหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงยิม หรือสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น งานอีเวนท์ งานคอนเสิร์ต

ธุรกิตสุดฮอต ยุค New Normal

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่มากขึ้น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่วาจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือการจัดประชุมโดยผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากจะได้รับความสะดวก ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นด้วย

ดังนั้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย มีการเลิกจ้างพนักงาน หลายบริษัทมีการปิดตัวลง แต่จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ยังคงมีธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ยุค New Normal ได้ หลัก ๆ จะมีอยู่ 3 ธุรกิจที่กำลังฮอตฮิตในช่วงนี้

1. ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)

ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้คนหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น นอกเหนือจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้นยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งจากการที่ผู้บริโภคหันมาใช้บริการแอพพลิเคชั่นทางการเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านทางสมาร์ทโฟน การซื้อสินค้าทางออนไลน์มีหลายช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ ช่องทางอีมาร์เกตเพลสมี Shopee, Lazada :เป็นรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook, Line, Instagram เป็นต้น โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ สินค้าประเภทสุชภาพความงาม,สินค้าอุปโภคบริโภค,หนังสือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ธุรกิตสุดฮอต ยุค New Normal

2.ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery)

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากการที่ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางออกมาซื้ออาหารนอกบ้านได้หรือร้านอาหารไม่เปิดให้บริการนั่งทานที่ร้าน ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มาแรง เพราะตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องความสะดวกสบาย ความสะอาด ความรวดเร็ว การตรงต่อเวลา ผู้ให้บริการมีให้เลือกหลายรายได้แก่ Grab Food, Food Panda, Line, Get เป็นต้น

3. ธุรกิจการจัดฝึกอบรม สัมมนาทางออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปสัมมนาหรือฝึกอบรมได้ และการปฎิบัติตามแนวทางลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ทำให้ธุรกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาโดยใช้สื่อออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการจัดฝึกอบรมในรูปแบบดิจิทัล เช่นการจัดอบรมผ่านโปรแกรม zoom meeting,การจัดสัมมนาออนไลน์โดยผ่านทาง Facebook Live เป็นต้น

               สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิด New Normal ผู้ที่ทำธุรกิจต้องเร่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในช่วงนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณืกันก่อน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด หากสถานกาณณ์กลับมาดเป็นปกติค่อยอาจกลับมาทำรูปแบบเดิม หรือถ้าอันที่เปลี่ยนทำแล้วรุ่ง ก็อาจทำยาว ๆ หรือทำทั้งสองแบบควบคู่กันไปก็ยังไง ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าของธุรกิจ และพนักงานทุกคนด้วยนะคะ ขอให้ปลอดภัยจากโควิด-19ค่ะ

แนะนำบทความน่าสนใจ

   พืชนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานกว่า 3,800 ล้านปี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยแทบไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในทางตรงข้ามกลับเป็นที่พึ่งของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกมากมาย รวมทั้งมนุษย์เองด้วย พืชก็มีความต้องการด้านอาหาร และพลังงาน ไม่ต่างกันกับมนุษย์ แต่พืชกลับไม่เคยเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น หรือทิ้งของเสียไว้จากกระบวนการให้ได้มาซึ่งอาหารและพลังงาน ได้นำ เรื่องลับของต้นไม้ ที่คุณอาจไม่เคยรู้ มาให้ได้รู้กันแล้ว ไปดูกันว่าต้นไม้จะมีความลับอะไร

เรื่องลับของต้นไม้ ที่คุณอาจไม่เคยรู้