5 ทักษะอาชีพที่เหมาะกับบุคคลออทิสติก

             ในปัจจุบันเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม หรือออทิสติกได้เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน เด็กประเภทนี้จะมีปัญหาการเข้าสังคมและพฤติกรรม ทักษะ… อ่านต่อ