ปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตของผู้คน และการประกอบธุรกิจได้ก้าวไปอีกขั้น มีธุรกิจหลายอย่างเกิดขึ้นมา และเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก จึงได้มีการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตธุรกิจที่น่าสนใจ ทาง talkatime.com ได้รวบรวม 12 ธุรกิจน่าจับตามอง มาให้ได้ทราบกัน 

12 ธุรกิจน่าจับตามอง

12 ธุรกิจน่าจับตามอง

1. ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) 

2. ธุรกิจแพลตฟอร์ม สำหรับการเป็นตลาดกลางออนไลน์ 

3.ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) 

4. ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) 

5. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

6. ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

7.ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

8. ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 

9. ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 

10. ธุรกิจพัฒนาโปรแกรม Software และ Application

11. ธุรกิจการเงิน Fintech และ e-Payment

12.ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่องเติมน้ำ

ทั้ง 12 ธุรกิจ แบบออกเป็น “4 กลุ่มธุรกิจ” 

12 ธุรกิจน่าจับตามอง

1. กลุ่มธุรกิจด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) ธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับการเป็นตลาดกลางออนไลน์  และ ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) โดยธุรกิจในกลุ่มนี้ มีการเติบโตที่สอดคล้องและเกื้อหนุนกันกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในปัจจุบันที่มีการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากช่วงก่อนหน้านี้และช่วงที่เกิดมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสะท้อนจากจำนวนธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่มีการเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ จากปีละ 310 ราย ในปี 2561 มาเป็นปีละ 798 ราย ในปี 2563  ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสและความท้าทายให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

2. กลุ่มธุรกิจด้านขนส่ง โลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์ คือธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ (Logistic) และธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลดีจากพฤติกรรมการบริโภคในการซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ และการเติบโตของกลุ่มธุรกิจด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน สังเกตได้จากแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมาก เช่น ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) มีรายได้ตลอดปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 57 และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) มีกำไรตลอดปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 116

3. กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ สุขอนามัย และการแพทย์ จะเป็นธุรกิจบริการทางแพทย์และความงาม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจเวชภัณฑ์ยาและขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลดีจากพฤติกรรมของคนในสังคมที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพและการแพทย์ รวมทั้ง ความระแวดระวังจากการแพร่ระบาดของโรคฯ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนจากจำนวนธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ที่มีการเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ จากปีละ 68 ราย ในปี 2561 มาเป็นปีละกว่า 114 ราย ในปี 2563 และ ธุรกิจเวชภัณฑ์ยาและขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และทางการแพทย์ ที่มีการเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ จากปีละ 945 ราย ในปี 2561 มาเป็นปีละกว่า 1,158 ราย ในปี 2563

4. กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใช้งานในในชีวิตประจำวัน อย่างธุรกิจพัฒนาโปรแกรมSoftware และ Application ธุรกิจการเงิน Fintech และ e-Payment ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า เครื่องเติมเงิน และเครื่องเติมน้ำ จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ตอบสนองต่อการบริโภคของคนในสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สังเกตได้จากแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมาก เช่น ธุรกิจการเงิน Fintech และ e-Payment มีกำไรตลอดปี 2562 เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น จากปี 2561 ถึง324 % และ ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า เครื่องเติมเงิน และเครื่องเติมน้ำ’มีกำไรตลอดปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 94 %

            สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนประกอบธุรกิจ และกำลังมองหาธุรกิจที่น่าสนใจ ธุรกิจดังกล่าวข้างต้นนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากกระแสธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมแล้ว ควรคำนึงถึงความชื่นชอบและความถนัดร่วมด้วย เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนทำธุรกิจต้องมีรอบคอบให้มากที่สุดนั่นเอง

แนะนำบทความ น่าสนใจ

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน รถยนต์ขับเคลื่อนพลังไฟฟ้ากำลังมาแรงมาก ๆ ที่ผ่านมามีหลายแบรนด์ ที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่นี้ออกสู่ตลอด ซึ่งแบรนด์ Volvo ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยเมื่อไม่นานมานี้ทาง Volvo ได้เผยคอนเซ็ปรถยนต์ตัวใหม่ ต้นแบบ XC90 ขุมพลังไฟฟ้าเจเนอเรชันต่อไป ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร

Volvo เผยคอนเซ็ปรถยนต์ขุมพลังไฟฟ้า